SİNEMA VE PSİKANALİZ: TARİHİN BİLİNÇDIŞI
Eğitmen: Burak Bakır
29 Nisan-6-13-20 Mayıs 2019
Saat: 19.00-21.00

Sinema ve Psikanaliz atölyeleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımıza Yeni Alman Sineması kapsamında devam edeceğiz. Bu atölyede 1960’ların sonundan 1980’lerin başına kadar süren Yeni Alman Sineması’nın örneklerine bakarak, bir yandan sinemayı diğer yandan da özellikle Lacan’ın kuramsal çerçevesinden “Tarih ve Şimdi” mevzusunu incelemeye çalışacağız.

1. HAFTA : ALEXANDER KLUGE Abschied von gestern (Anita G.) – Düne Veda -1966
2. HAFTA: RAINER WERNER FASSBINDER Ali: Korku Ruhu Kemirir – 1973
3. HAFTA: WERNER HERZOG Aguirre: Der Zorn Gottes – Tanrının Gazabı – 1972
4. HAFTA: VOLKER SCHLÖNDORFF Die Blechtrommel – Teneke Trampet – 1979

Burak Bakır

Burak Bakır Kimdir?
Burak Bakır 1972 yılında Manisa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünden “Yeni Emperyalizm ve Çağdaş Hollywood Sineması” başlıklı teziyle mezun oldu. Aynı üniversitede “Sinema ve Psikanaliz” konulu tezi ile masterını tamamladı. Master tezi daha sonra kitaplaştırılarak “Sinema ve Psikanaliz” adıyla Hayalet yayınları tarafından basıldı. “Sinemada Gerçekçiliğin Yeniden değerlendirilmesi” üzerine doktora tezini hazırladı. 2008 yılından beri Film Tasarımı Bölümü’nde ders vermektedir. Verdiği derslerden bazılar: Dünya Sinema Tarihi, Film Kuramları, Sinema Estetiği.

Kayıt ve Bilgi için
Tel: 533 250 62 29
eposta: ymbymb@gmail.com
instagram: @yuksekoda
www.yuksekoda.org


Yazı dolaşımı