Lacan Dersleri : Masalların Psikanalizi
Eğitmen: Mehmet Edip Yıldız
17-24 Nisan 1-8 Mayıs 2019
Saat: 19.00-21.00

Masal türü, Anonim olması, yani belli bir yazara ait olmayıp halka mâl olmuş bir anlatı türü olması, Geleneksel olması, yani kuşaklar arasında sözlü olarak aktarılması, Hayal ürünü olağanüstü olaylarla bezenmiş olması. Anlatılanların tarihin ya da gerçeğin bir parçası olmadığının vurgulanması olmak üzere dört özgün temel üzerine kurulur. Bu temeller bir inceleme nesnesi olarak Lacanyan kuram için oldukça önem taşmaktadır. İlkin masalların anonim ve geleneksel karakterli olması kültürel imge ve semboller içermesi ilkel bilinçdışının ortaya çıkarılması için tarihsel bir veri sunmasıdır. İkincisi hayal ürünü olması bizzat rüyalardaki gibi ortak bilinçdışının imgesel ve sembolik kaynakları için argümanlar sunmasıdır. Üçüncüsü masalların çocuğun ve yetişkinlerin bilinçdışının şekillenmesinde kurucu ve dönüştürücü rol oynamasıdır. Dersimizin temel amacı yerel masalların lacanyan bir analizini yaparak ortak bilinçdışının tarihsel, toplumsal ve kültürel kaynaklarının imgesel ve sembolik düzlemlerde açığa çıkarmaktır.

1. HAFTA: Freud’tan Lacan’a mit, masal ve efsanelerin psikanalizi ve bilinçdışı
2. HAFTA: cinsiyet ve iktidar “Şahmeran üzerine bir inceleme”
3. HAFTA: büyü, hurafe ve gerçeklik “Gulyabani üzerine bir inceleme”
4. HAFTA: köylü, kentli ve bilginin gücü “Keloğlan üzerine bir inceleme”

EDİP YILDIZ KİMDİR?
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji, İstanbul Üniversitesinde Felsefe lisans eğitimini tamamlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesinde Lisansüstü eğitimini almıştır. İstanbul Kavram MYO ve Avrasya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yıldız, akademik çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmektedir.

Kayıt ve Bilgi için
Tel:0533 250 62 29 (sadece WhatsApp)
Mail: ymbymb@gmail.com
Instagram @yuksekoda
Facebook Yüksek Oda sayfası
Adres: 1469 Sok No 6 Alsancak/ İzmir


Yazı dolaşımı