SİNEMA VE PSİKANALİZ ATÖLYESİ
Haneke sineması: Yanlış Yaşam Doğru Yaşanamaz
Eğitmen: Burak Bakır
28 Ekim/4/11/18 Kasım 2019
Saat: 19.00-21.00

Sinema ve Psikanaliz atölyesi Haneke sineması üzerinden devam ediyor. Özellikle 1980’ler sonrası çağdaş Batı toplumunun radikal bir eleştirisini oluşturan Haneke, anlatı stili ve filmlerinin biçimiyle de çoğu kez izleyiciyi huzursuz eden bir sinemasal yaklaşımı benimsiyor. Bu atölye boyunca bir yandan Haneke sinemasını anlamaya çalışırken, onun sinema tarihi ve estetiği ile bağlantılarını keşfetmeyi ve diğer yandan da özellikle “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları” çerçevesinde Freud-Lacan çizgisindeki psikanaliz kuramının ışığında düşünmeye çalışacağız.
1. Hafta Yedinci Kıta / der siebente Kontinent – 1989
2. Hafta Piyanist / la Pianiste – 2001
3. Hafta Saklı / Caché -2005
4. Hafta Aşk / Amour – 2012 & Mutlu Son / Happy End – 2017
 
Burak Bakır

Burak Bakır Kimdir?

Burak Bakır 1972 yılında Manisa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümünden “Yeni Emperyalizm ve Çağdaş Hollywood Sineması” başlıklı teziyle mezun oldu. Aynı üniversitede “Sinema ve Psikanaliz” konulu tezi ile masterını tamamladı. Master tezi daha sonra kitaplaştırılarak “Sinema ve Psikanaliz” adıyla Hayalet yayınları tarafından basıldı. “Sinemada Gerçekçiliğin Yeniden değerlendirilmesi” üzerine doktora tezini hazırladı. 2008 yılından beri Film Tasarımı Bölümü’nde ders vermektedir. Verdiği derslerden bazılar: Dünya Sinema Tarihi, Film Kuramları, Sinema Estetiği.
 
Bilgi ve Kayıt için
Bilgi ve rezervasyon için
Tel: 0533 2506229
ymbymb@gmail.com
Instagram: @yuksekoda

Yazı dolaşımı